Dokumentujeme
svedectvá, ktoré
nesmú zmiznúť.
Zabúdať je ľahké.

Archív Memory of Nations patrí medzi
najrozsiahlejšie zbierky orálnej histórie na svete,
ktorá obsahuje cez 10 000 svedectiev.
Nájdete medzi nimi príbehy zo Slovenska, Čiech,
Ukrajiny a ďalších 2O-tich krajín.

15 000 + pamätníkov a pamätníčiek
115 000 + fotografií
Príbehy z 21 krajín