Pamáhame ľuďom,
ktorí na Ukrajine
bojujú za svoju slobodu.

Nakupujeme neútočný materiál, ktorý zachraňuje
životy a zvyšuje bezpečnosť obrancov Ukrajiny.

Útok na Ukrajinu pokračuje s nevídanou intenzitou. V Post Bellum preto za vaše dary nakupujeme neútočný materiál, ktorý zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnosť obrancov Ukrajiny. Prispejte, aby sa rodiny nelúčili navždy.

Podľa stále aktualizovaných potrieb ukrajinskej strany zabezpečujeme nákupy a takmer denne posielame pomoc priamo na miesta bojov. Predovšetkým nepriestrelné vesty, prilby, základnú výbavu pre obrancov krajiny a špeciálne zdravotnícke pomôcky na zranenia z boja. Túto pomoc dnes Ukrajina veľmi potrebuje.

Od začiatku konfliktu sme našim susedom poslali pomoc za 1 300 000 eur, ale požiadavky z ukrajinskej strany stále prichádzajú. Zabezpečuje výbavu pre špeciálne jednotky, policajtov aj mužov povolaných chrániť svoju krajinu.

Pracujeme s profesionálmi

Spolupracujeme s odborným konzultantom, ambasádou v Bratislave a s ukrajinskou stranou. Podľa požiadaviek, ktoré sa každým dňom menia, operatívne nakupujeme stále viac obmedzené zásoby na Slovensku. Tento materiál sa veľmi rýchlo míňa v celej Európe, ale jeho potreba je zo dňa na deň akútnejšia. Distribúcia je zabezpečená oficiálnymi cestami. Vzhľadom na citlivosť informácií, nie je možné všetko detailne komunikovať.

Nakupujeme
nepriestrelné vesty, prilby, oblečenie a špeciálny
zdravotnícky materiál potrebný pri bojoch