Vzdelávame žiakov, študentov
aj ich učiteľov. Cez príbehy pamätníkov
poznávajú nedávnu minulosť.

Naše aktivity na školách sú postavené na
mezigeneračním dialogu. Prepájame mladých ľudí,
s tými najstaršími, ktorí majú veľa čo rozprávať.
Rozprávame príbehy a používame
moderné prístupy k vyučovaniu novodobých dejín.

590 zapojených škôl
6 000 účastníkov workshopov
XY typov workshopov