Rozprávame skutočné príbehy.
Hľadáme cesty, ako skúsenosť a osudy
pamätníkov sprostredkovať
mladej generácii.

Veríme, že osobné príbehy z minulosti majú
veľkú moc vtiahnuť, zaujať a prístupnou formou
nastavovať zrkadlo súčasnej spoločnosti.

X rokov nahrávania podcastu
X ročníkov časopisu Príbehy 20. storočia
X putovných výstav na aktuálne témy